Umowa przedwstępna – jej konstrukcja, forma prawna i konsekwencje