RANKING CEN ZA 1 MKW. W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH W POLSCE – STAN NA 1.01.2020