Dochód ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na cele mieszkaniowe