RANKING CEN ZA 1 MKW. W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH W POLSCE – STAN NA 1.03.2020